Правила
Прочитај внимателно !

Со користење на оваа страна се согласувате со правилата и условите напишани овде.

Овие правила и услови се променливи. Проком Системи ќе ги објавиме евентуалните измени. Вашето продолжување на користење на страната значи и прифаќање на промените на правилата и условите за користење на истата.

Ние ќе се потрудиме да вашата посета кај на оваа веб страна да биде што подобра и поедноставна, и да ги задоволиме сите Ваши потреби од ИТ информации. Проком Системи ќе се потруди сите наведени информации бидат што е можно поточни. Цените на производите и залихите се предмет на постојани промени и можи да се разликуваат од цените во продажните салони на Проком Системи.

При користење на оваа веб страна се сретнувате со голем број на информации и разни материјали кој се сопственост на Проком Системи. Материјалите кои ги има на страната не смеат да бидат копирани, репродуцирани или диструбуирани без претходна дозвола. Секоја нивна злоупотреба и недозволено користење е забрането и претставува кршење на авторските права на соственикот на страната. Сите информации и материјали посетителите и корисниците можат да ги употребат само за лични потреби. Секој не авторизиран обид да се изврши измена на страната, да се заобиколат безбедносните мерки, или да се искористи страната за нелегални работи е забрането.

Проком Системи се оградува од евентуланите грешки во информациите и не превзема никаква одговорност од евентуалното појавување на грешки.